Pass truyện tranh

Áp dụng cho các bộ truyện tranh mới ra gần đây từ chap 20 trở đi. Các trường hợp khác password đều là lehuyetcung, nếu thấy password này không đúng, click vào link sau để lấy mật khẩu. Mật khẩu sẽ được thay đổi theo ngày, chỉ cần nhập mật khẩu duy nhất một lần trong ngày hôm đó.

Lấy password hôm nay tại đây:

 

Leave a Reply