Lời hứa cả đời

[Đam Mỹ] Lời Hứa Cả Đời – Chương 1

Posted on

♣Chương 1♣ Editor: Lệ Cung Chủ             Là người giang hồ ai cũng biết, trên núi Kỳ Lân có vực Kỳ Lân, trên vực Kỳ Lân có động Kỳ Lân, trong động Kỳ Lân có Hoắc thần y. Một bộ phận nhỏ người giang hồ cũng biết, Hoắc thần y cả đời không lập gia […]