Đoản thiên

Năm Trăm Năm Trước

Tác giả: Kỷ Triển Nhi

Thể loại: cổ đại

Editor: Hạ Vũ + Lệ Cung Chủ

 


 

Hoa Trên Sân Thượng Nhà Anh Thơm Quá!

Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Thể loại: hiện đại, ấm áp, đáng yêu, ong tinh, HE

Editor: Thanh Hiên

 


 

Lưỡi Dao

Tác giả: Đào Công Tử

Thể loại: nhân cách hóa, ngược ngầm, BE

Editor: Uyên Quyển

 


 

Đều Là Do Ô Mai Rước Họa

Thể loại: đáng yêu

Editor:

 


 

Sư Tử Tiên Sinh Nuôi Con

Thể loại: thuần, thú x thú, đáng yêu, hài

Editor:

 


 

Gián Điệp 003

Thể loại: Cao H, hỗ công, điệp viên, quan quân

Editor:

 


 

Ta Bị Đùa Bỡn

Thể loại: H

Editor:

 


 

Nô Lệ

Thể loại:  H, SM

Editor:

 


 

Sắc a! Chuyện Ở Rạp Chiếu Phim

Thể loại: Cao H

Editor: Tuyết Yêu

 


 

Thục Nam

Thể loại: Cao H

Editor: Tuyết Yêu

 


 

Đồng Nam Tính Ái

Thể loại: cao H

Editor: Lệ Cung Chủ

 


 

Đêm Giữa Mùa Hè

Thể loại: hiện đại, cao H, huynh đệ

Editor: Mây

 


 

Lần Đầu Tiên

Thể loại: Cao H

Editor: Tuyết Yêu

 


 

Hảo Hữu

Thể loại: thuần, đáng yêu, cổ trang

Editor: Mạc Thần Bá Tước

 


 

Lần Đầu Tiên Của Đồng Đồng

Thể loại: Cao H, luyến đồng, hiện đại

Editor: Lệ Cung Chủ

 


 

Cắn Ngươi Nga

Thể loại: đoản văn cổ trang, ôn nhu thái y công, đáng yêu tiểu vương gia thụ

Editor: Đắng Cung Nữ