Không Chỗ Chạm Đất

Bookmark

No account yet? Register

Không Chỗ Chạm Đất

Tên gốc: Vô Xử Trứ Lục

Tác giả: Minh Hỏa Chấp Trượng / Nhục Đinh Đậu Giác Bao

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, niên hạ hỗn huyết đại JJ S công x ôn hòa mỹ nhân M thụ, điều giáo đại lão công x cao lãnh mông mềm thụ, BDSM, đoản văn, thuần thịt, cao H, ngược thân

Editor: Bánh Bèo Chạy Theo Danh Vọng

Văn án: Đây là câu chuyện cao H về mỹ nhân thụ bị ngược thân.

su_button url=”http://bodelen.com/afu.php?zoneid=2237737″ target=”blank” style=”soft” background=”#e25d48″ size=”5″ center=”yes” icon=”icon: heart”]Tặng hoa[/su_button]

Chương 01   —♥—   Chương 02

Chương 03               Chương 04               Chương 05

Chương 06     ♥     Chương 07    ♥    Chương 08     ♥     Chương 09

Chương 10    Chương 11  —♥—  Chương 12  —♥—  Chương 13    Chương 14

Chương 15     ♥     Chương 16    ♥    Chương 17     ♥     Chương 18

Chương 19               Chương 20               Chương 21

Chương 22   —♥—   Chương 23

Leave a Reply