Làm nằm vùng không phải làm đại tẩu (Hoàn)

Làm nằm vùng không phải làm đại tẩu

Tên gốc: Thị tố ngọa để bất thị tố đại tẩu

Tác giả: Khả Nhạc Nghịch Hành

Thể loại: Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, sảng văn, hiện đại, thoải mái không ngược, tiểu đoản văn, đùa giỡn nhị manh cảnh sát tay mơ x phúc hắc song tiêu hắc đạo tổng tài

Editor: Hạ Vũ

Văn án:

Một cảnh sát tay mơ nhỏ xâm nhập hắc đạo khôi hài manh văn

Ha ha, hắc lão đại này cũng rất tuấn tú nhé

Ha ha, hắc lão đại này không có bệnh tâm thần

Cái gì cơ? Cái gì gọi là chỉ cần anh ta nhìn vừa mắt tôi liền phải đi leo giường?

Hắn tới để làm nằm vùng không phải làm đại tẩu!

——•.°   Chương 1     ♥     Chương 2   °.•——

——•.°   Chương 3     ♥     Chương 4   °.•——

——•.°   Chương 5     ♥     Chương 6   °.•——

——•.°   Chương 7     ♥     Chương 8   °.•——

Leave a Reply