Mộng Như Lời Thán (Hoàn)

Mộng Như Lời Thán

Tên gốc: Mộng Nhược Thán Tức

Tác giả: Họa Nhiễm Tuyệt

Thể loại: Tình hữu độc chung, ma xui quỷ khiến, thất vọng mất mát, SE

Nhân vật chính: Huy Mạc, Mạnh Đàm Khê

Nhân vật phụ: Lạc Thanh (Mạnh Đàm Thanh), Soa lão quỷ

Editor: Hạ Diên

Văn án:

Năm đó, Mạnh Đàm Khê mười bảy tuổi, Mạnh Đàm Thanh cũng mười bảy tuổi. Nhân thế vạn dặm, liếc mắt một cái, lại tránh không khỏi cả đời tương tư. Mạnh Đàm Khê lướt qua trần thế náo nhiệt, liếc mắt nhìn Huy Mạc một cái, Huy Mạc đẹp tới mức vượt khỏi trần gian.

Thế nhưng, hắn lại đi tới bên Mạnh Đàm Thanh.

Từ đây, vạn kiếp bất phục.

Ta nghĩ, sẽ có một ngày hắn cười với ta, miệng gọi một cái tên, Mạnh Đàm Khê.

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Leave a Reply