Ngược Ái Chi Luyến (Hoàn)

Bookmark

No account yet? Register

Ngược Ái Chi Luyến

Tác giả: Cuồng Phong Bạo Vũ

Thể loại: hiện đại văn, nhất công nhất thụ, đại thúc thụ – phúc hắc công, H, sinh tử, ngược thân ngược tâm, HE

Editor : Lệ Cung Chủ + Bạch Thố Thố

Văn án:

“Tôn Ngữ, ngươi cầm tiền của ta, thiếu của ta khoản nợ,

Người của ngươi, lòng của ngươi, tự do của ngươi, hết thảy của ngươi đều là của ta!”

“Muốn chạy trốn, kiếp sau đi! Ngươi chính là chết cũng phải chết ở trên tay của ta…”

Nói xong, nam tử cao lớn uy vũ hung tợn cầm lấy một cánh tay trắng nõn gầy yếu mang đầy vết thương thiết liên (xích sắt) của vị  nam tử gầy gò, ỉu xìu .

“Không! Van cầu ngươi! Van cầu ngươi buông tha ta…”

 Nam tử gầy yếu thống khổ giãy dụa tìm cách trốn khỏi  sự lôi kéo của nam tử hung ác, tàn bạo kia , nhưng cũng chỉ là lấy trứng chọi đá…

Bắt buộc cùng cố chấp, chuyện tình yêu xưa  của yêu cùng bị yêu lại sắp tái diễn…

Chương 01       Chương 02       Chương 03

Chương 04       Chương 05       Chương 06

Chương 07       Chương 08       Chương 09

Chương 10       Chương 11       Chương 12

Chương 13       Chương 14       Chương 15

Chương 16       Chương 17       Chương 18

Chương 19       Chương 20       Chương 21

Chương 22       Chương 23       Chương 24

Chương 25       Chương 26       Chương 27

Chương 28       Chương 29       Chương 30

Chương 31       Chương 32       Chương 33

Chương 34       Chương 35       Chương 36

Chương 37       Chương 38       Chương 39

Chương 40       Chương 41       Chương 42

Chương 43       Chương 44       Chương 45

Chương 46       Chương 47       Chương 48

Chương 49       Chương 50       Chương 51

Chương 52       Chương 53       Chương 54

Chương 55       Chương 56       Chương 57

Chương 58       Chương 59       Chương 60

Chương 61       Chương 62       Chương 63

Chương 64       Chương 65       Chương 66

Chương 67       Chương 68       Chương 69

Chương 70       Chương 71       Chương 72

Leave a Reply