Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách (Hoàn)

Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách

Tác giả: Lâm Bội

Thể loại: hiện đại văn, huynh đệ niên hạ, 1×1, hắc bang, H, HE.

Editor: Bạch Thố Thố

Văn án: 

Cư Vũ Thác, là một sư vương kiêu ngạo mà mỹ lệ

Một sư vương khác đã yêu y, không ai khác đó chính là huynh đệ của y

Huynh đệ có cùng tế bào cùng huyết thống

Vậy, cũng có thể yêu thương nhau sao?

Mọi chuyện  bị cản trở, chỉ vì trở thành một mảnh phong cảnh trong mắt ngươi

Lo lắng hết lòng, chỉ vì lưu lại hồn phách sắp sửa ra đi của ngươi

Cho nên… Thỉnh cầu ngươi yêu ta…

Tiết tử                                     Chương 1

Chương 2     Chương  3     ♥     Chương  4     Chương 5

Chương 6     Chương 7     Chương 8     Chương 9

Chương 10     Chương 11    Chương 12

Chương 13     Vĩ Thanh 1

Vĩ Thanh 2

Leave a Reply