Thần Yêu Lục (Hoàn)

Bookmark

No account yet? Register

Thần Yêu Lục

Tác giả: Thượng Quan Hạo Nguyệt

Thể loại: Thần quái thần tiên ma quái, ngược luyến tình thâm, kỳ huyễn ma huyễn, cổ trang

Editor: Tiểu Khánh

Editor phụ: Hạ Diên, Hạ Vũ, Sâu Cam

Văn án:

Bồ Tùng Linh tiên sinh có “Liêu trai chí dị”, Hạo thúc ta có “Thần yêu lục”.

Viết hết yêu ma quỷ quái, chính là thời điểm sách này kết thúc.

“Thần yêu lục”, một quyển ghi chép yêu hận gút mắc của thần tiên phàm nhân, yêu ma quỷ quái.

Cao lãnh Phượng Hoàng công x độc miệng huyễn quỷ thụ

Sủng nịch tướng quân công x ngạo kiều Thiên Tôn thụ

Tà mị ma đế công x lạnh lùng thánh tăng thụ

Hoàn khố (công tử ăn chơi trác táng) đại thái tử x nho nhã long thái tử

Si tình tiểu đạo tử x tu đạo chân tiên nhân

Các loại cp không thiếu gì cả, đi ngang qua không nên bỏ qua.

PS: Hết thảy cố sự chỉ là hư cấu, chớ tra cứu.

(Diên: Đây là một bản văn gồm nhiều câu chuyện nhỏ) 

Huyễn Quỷ Thiên

Chương 1  ♥  Chương 2  ♥  Chương 3

Chương 4  ♥  Chương 5  ♥  Chương 6  ♥  Chương 7

Cửu Gia Thiên

Chương 8

Chương 9  ♥  Chương 10

Chương 11  ♥  Chương 12  ♥  Chương 13

Chương 14 ♥  Chương 15  ♥  Chương 16  ♥  Chương 17

Chương 18

Vãng Sinh Thiên

Chương 19  ♥  Chương 20  ♥  Chương 21

Chương 22   Chương 23    Chương 24   Chương 25

Chương 26    Chương 27    Chương 28   ♥   Chương 29    Chương 30

Hạo Hoàng Thiên

Chương 31

Chương 32  ♥  Chương 33

Chương 34  ♥  Chương 35  ♥  Chương 36

Chương 37  ♥  Chương 38

Chương 39: Phiên ngoại (Ngọc Kỳ Lân x Thanh Xà)

Chương 40  ♥  Chương 41  ♥  Chương 42

Leave a Reply