Thương Nghiệp Hôn Nhân

Bookmark

No account yet? Register

Thương Nghiệp Hôn Nhân

Tên dịch: Cuộc hôn nhân thương mại

Tác giả: Vân Quá Thị Phi

Thể loại: trọng sinh, trung khuyển cường đại công X ẩn nhẫn quật cường thụ, tự công tự thụ, hiện đại đô thị, 1×1, HE

Editor: Mạc Thiếu Gia

Beta: Lệ Cung Chủ

*(cầu bao dưỡng) đang lết-ing*

Văn án:

Trọng sinh quay về 15 năm trước, không ngờ hoàn cảnh bắt buộc phải trở thành Tam thiếu gia nhà họ Hạ – Hạ Giản, người mang bao tiếng xấu.

Hắn quyết định trở lại thành phố Toàn Lâm, cũng chỉ vì muốn tìm lại “bản thân” thuở trẻ, đảm bảo “bản thân” không giẫm lên vết xe đổ lần nữa.

Nhưng thật khó ngờ rằng, sự hiểu lầm lại đẩy hai người vào một cuộc hôn nhân thương mại…

P/s: Thể loại “tự công tự thụ” là công thụ đều là 1 người, vì lí do gì mà có 2 thân xác nhưng chỉ là 1 người. Thường chỉ có 1 trong 2 biết về bí mật này – là nhân vật chính, người kia không biết.

*Lưu ý: Ảnh mang tính chất minh họa.

Chương 01                                   Chương 02

Chương 03     Chương  04     ♥     Chương  05     Chương 06

Chương 07     Chương 08    Chương 09     Chương 10

Chương 11     Chương 12    Chương 13

Chương 14     Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18     Chương 19

Chương 20     Chương 21    Chương 22

Chương 23     Chương 24    Chương 25     Chương 26

Chương 27     Chương  28     ♥   Chương  29     Chương 30

Chương 31                                   Chương 32

— ♥ — Chương 33 — ♥ —

— ♥ — Chương 34 — ♥ —

—Chương 35 — ♥ — Chương 36 — ♥ — Chương 37—

— ♥ — Chương 38 — ♥ — Chương 39 — ♥ —

— ♥ — Chương 40— ♥ —

— ♥ — Chương 41— ♥ —

— ♥ —

Leave a Reply