Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí (Hoàn)

Bookmark

No account yet? Register

Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí

Tác giả: Dương Giang

Thể loại: Cổ trang, 1-1, cường-cường, mỹ-tuấn, lạnh lùng công vô lại dụ thụ, ấm áp văn, H, HE

Editor: Uyên Quyển

Beta: Huyết Điện Hạ

Văn án:

Địch Tiểu Hầu trong núi gặp phải cường đạo, tưởng rằng chết chắc rồi

Không nghĩ rằng cư nhiên có người xuất thủ trợ giúp hắn, hơn nữa… còn là một siêu cấp đại mỹ nhân!?

Uổng phí hắn ở trong kinh thành nhìn toàn mỹ nữ giai nhân, cư nhiên không có một người nào so được với người trước mắt này!? Địch Tiểu Hầu trong lòng nổi lên ái mộ cường liệt, ý muốn thân cận với ân nhân.

Ai biết mỹ nhân thần bí này võ nghệ cao cường, khiến hắn ngay cả một góc áo đều không chạm đến được.

“Ân công phải chăng là tiên nhân?”

“Cũng không sai biệt lắm”

“Cái gì mà cũng không sai biệt lắm?” Chẳng lẽ y thật sự là…

Thần tiên mỹ mạo này đặc biệt tới cứu mạng hắn, vỗ về tương tư hắn,  nếu bỏ lỡ cơ duyên này, chẳng phải cực kỳ phụ thanh danh lãng tử phong lưu bậc nhất kinh thành của hắn sao!?

Chương 1: Gặp Nạn

Chương 2: Kỳ Duyên

Chương 3: Thất Ức

Chương 4: Động Phủ

Chương 5: An Trụ

Chương 6: Long Ẩn

Chương 7: Tiến Bộ

Chương 8: Khả Liên

Chương 9: Xuân Lai

Chương 10: Kinh Sợ

Chương 11: Mãnh Ái

Chương 12: Thực Tiễn

Chương 13: Hoan Tình

Chương 14: Nhu Tình

Chương 15: Đông Cung

Chương 16: Hỉ Ái

Chương 17: Mãi Thư

Chương 18: Quan Binh

Chương 19: Cựu Thức

Chương 20: Hồi Gia

Chương 21: Tư Niệm

Chương 22: Trùng Phùng

Chương 23: Ôn Chuyện

Chương 24: Biến Cố

Chương 25: Phân Ly

Chương 26: Bất Khí

Chương 27: Điều Kiện

Chương 28: Nhận Thân

Chương 29: Thỏa Hiệp

Chương 30: Thiên Luân

Chương 31: Thái Bình

Vĩ Thanh

Phiên Ngoại: Ai Xui Xẻo Hơn Ai

Leave a Reply