Không Tựa Đề

Bookmark

No account yet? Register

Không Tựa Đề

Nguồn: http://magemg.tumblr.com/post/109986488270/deep-deep-in-the-translucence-of-the-oceans

Sâu, sâu, dưới đáy biển tối tăm

Đóa hoa nhỏ vẫn đang ngủ say

Gió ngọt ngào lướt qua cầu vồng

Tựa như cá tung tăng giữa trời xanh

31 thoughts on “Không Tựa Đề

Leave a Reply