Mộng Ma

Bookmark

No account yet? Register

Mộng Ma

Thông tin truyện

Họa sĩ: Dũng Cảm Đích Huynh Muội

Chuyển ngữ: Tiểu Phân (Lên Ngôi Sắc Nữ), Xu, Chân Ngôn Kính, Mew0n

Editor: Sougo, Hạ Vũ, Ớ ớ ớ

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị

Giới thiệu: Những người xuất hiện trong giấc mộng của cậu, nhất định sẽ phải đối mặt với cái chết?! Người đàn ông xa lạ trong mộng, vậy mà lại xuất hiện ở thế giới thực, từ đó về sau mộng cảnh cũng bắt đầu nghịch chuyển… Hóa ra anh ta chính là kẻ khống chế mộng cảnh!

Mở đầuPhần 1Phần 2Phần kết

 • Chap 1.11
 • Chap 1.12
 • Chap 1.13
 • Chap 1.14
 • Chap 1.15
 • Chap 1.16
 • Chap 1.17
 • Chap 1.18
 • Chap 1.19
 • Chap 1.20
 • Chap 1.21
 • Chap 1.22
 • Chap 1.23
 • Chap 1.24
 • Chap 1.25
 • Chap 1.26
 • Chap 1.27

 • Chap 2.1
 • Chap 2.2
 • Chap 2.3
 • Chap 2.4
 • Chap 2.5
 • Chap 2.6
 • Chap 2.7
 • Chap 2.8
 • Chap 2.9
 • Chap 2.10
 • Chap 2.11
 • Chap 2.12
 • Chap 2.13
 • Chap 2.14
 • Chap 2.15
 • Chap 2.16
 • Chap 2.17
 • Chap 2.18
 • Chap 2.19
 • Chap 2.20
 • Chap 2.21
 • Chap 2.22
 • Chap 2.23
 • Chap 2.24
 • Chap 2.25
 • Chap 2.26
 • Chap 2.27
 • Chap 2.28
 • Chap 2.29
 • Chap 2.30
 • Chap 2.31
 • Chap 2.32
 • Chap 2.33
 • Chap 2.34
 • Chap 2.35
 • Chap 2.36
 • Chap 2.37
 • Chap 2.38

 • Chương kết
 • Lời cuối sách

Leave a Reply