Quỳ Long Ngọc

Bookmark

No account yet? Register

Quỳ Long Ngọc

Thông tin truyện

Tác giả: Họa Cá Mạn Họa

Thể loại: cổ phong, cung đình, hoàng đế x cẩm y vệ

Translator: Heo Hunu, Long Vương, Kogi, Hắc Bạch Team

Editor: Minawa, Thỏ, Hạ Vũ, Rồng, Mewsuyp

Giới thiệu: Minh Anh tông Chu Kỳ Trấn ngự giá thân chinh, sau đó trở thành tù binh của bộ tộc Ngoã Lạt, duy chỉ có cẩm y vệ Viên Bân may mắn còn sống thệ tử truy tùy (thề rằng sẽ luôn đi theo). Trong lúc bị bắt, hai người cùng chung hoạn nạn, sống chết có nhau.

Chap 01-20Chap 21-40Chap 41-60Chap 61-hết
Tab content
Tab content
Tab content

Leave a Reply