Quỳ Long Ngọc

Quỳ Long Ngọc

Thông tin truyện

Tác giả: Họa Cá Mạn Họa

Thể loại: cổ phong, cung đình, hoàng đế x cẩm y vệ

Translator: Heo Hunu, Kogi, Hắc Bạch Team

Editor: Minawa, Hạ Vũ, Mewsuyp

Giới thiệu: Minh Anh tông Chu Kỳ Trấn ngự giá thân chinh, sau đó trở thành tù binh của bộ tộc Ngoã Lạt, duy chỉ có cẩm y vệ Viên Bân may mắn còn sống thệ tử truy tùy (thề rằng sẽ luôn đi theo). Trong lúc bị bắt, hai người cùng chung hoạn nạn, sống chết có nhau.

Chap 01-20Chap 21-40Chap 41-60Chap 61-hết
 • Chap 01
 • Chap 02
 • Chap 03
 • Chap 04
 • Chap 05
 • Chap 06
 • Chap 07
 • Chap 08
 • Chap 09
 • Chap 10
 • Chap 11
 • Chap 12
 • Chap 13
 • Chap 14
 • Chap 15
 • Chap 16
 • Chap 17
 • Chap 18
 • Chap 19
 • Chap 20

Tab content
Tab content
Tab content

Gửi phản hồi