Ta Là Quân Tử

Bookmark

No account yet? Register

Ta Là Quân Tử

Thông tin truyện

Tác giả: Lục Linh Quân

Thể loại: đam mỹ, huyền huyễn, cổ phong, khôi hài, manh, cường thế yêu nghiệt công x cười ra cơ bụng nhị hóa thụ

Translator: Hắc Bạch Team, Big D*ck Girl, Tô Thê

Editor: Rồng, Hạ Vũ, Chou, Ớ ớ ớ

Giới thiệu vắn tắt: Ta gặp được một mỹ nam tóc bạch kim trên đồng! Từ đó về sau bạch bạch bạch~

Chap 00-10Chap 11-20Chap 21-30Chap 31-hết

 • Chap 11
 • Chap 12
 • Chap 13
 • Chap 14
 • Chap 15
 • Chap 16
 • Chap 17
 • Chap 18
 • Chap 19
 • Chap 20

 • Chap 21
 • Chap 22
 • Chap 23
 • Chap 24
 • Chap 25
 • Chap 26
 • Chap 27
 • Chap 28
 • Chap 29
 • Chap 30

 • Chap 31
 • Chap 32
 • Chap 33
 • Chap 34
 • Chap 35
 • Chap 36
 • Chap 37
 • Chap 38
 • Chap 39
 • Chap 40

Leave a Reply