Manhwa

Hogu Hagyeongsu

Hogu Hagyeongsu Tặng hoa Tạm dịch: Hagyeongsu ngốc nghếch Tên khác: 호구 하경수; An Easy Target; Hogu Ha Kyung-soo; Ha Kyung-Soo's ...
Đọc truyện

Dead Crow’s Gaze

Dead Crow's Gaze Tặng hoa Tên dịch: Ánh nhìn của quạ chết Tên khác: Gaze of Dead Raven, Взор мёртвого ворона, 죽은 ...
Đọc truyện

Hate Mate

How to Hate Mate Tặng hoa Tác giả: RECK Thể loại: BL, manhwa, romance, shounen-ai, slice of life, drama Translator: CP88, ...
Đọc truyện

Gửi phản hồi