Lạc tuyết thành bạch

[Manhua] Lạc Tuyết Thành Bạch – Chap 7

Posted on
Lạc tuyết thành bạch

[Manhua] Lạc Tuyết Thành Bạch – Chap 6

Posted on
Lạc tuyết thành bạch

[Manhua] Lạc Tuyết Thành Bạch – Chap 5

Posted on
Lạc tuyết thành bạch

[Manhua] Lạc Tuyết Thành Bạch – Chap 4

Posted on
Lạc tuyết thành bạch

[Manhua] Lạc Tuyết Thành Bạch – Chap 2

Posted on

   

Lạc tuyết thành bạch

[Manhua] Lạc Tuyết Thành Bạch – Chap 3

Posted on
Lạc tuyết thành bạch

[Manhua] Lạc Tuyết Thành Bạch – Chap 1

Posted on
Đào hoa

[Đam Mỹ] Đào Hoa – Chương 4

Posted on

Chương 4 Editor: Lệ Cung Chủ Lần này là cùng Vương Liên Hoa đi đến quan ngoại, Trầm Lãng tất nhiên không hy vọng người trong giang hồ biết được. Hai người  chính đều là nhân vật ảnh hưởng mạnh đến võ lâm đại cục, người ngoài luôn hiểu ngầm là đối thủ của nhau, […]

Đào hoa

[Đam Mỹ] Đào Hoa – Chương 3

Posted on

Chương 3 Editor: Lệ Cung Chủ Trầm Lãng cười khổ nói:” Tại hạ không biết Vương công tử muốn mượn tại hạ làm chi?” Tuy là khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng bâng quơ ) một câu từ trong miệng tiểu ma đầu phát ra cũng không thể lơ là, ai biết được hắn đang […]

Đào hoa

[Đam Mỹ] Đào Hoa – Chương 2

Posted on

Chương 2 Editor: Lệ Cung Chủ Nhân sinh trên đời, có hai sự kiện không thể tránh được: Nhất là” Bệnh”, nhị là” Tử”. Vô luận là như thế nào dù là anh hùng cái thế, đều bị hai điều này khống chế. Dù thân có xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, đối mặt […]